Dags för medlemsskap 2013

Årsmötet idag beslutade att 2013 års styrelse består av:

Peter Andersson, Ordförande
Örjan Almén, Kassör
Oskar Sibeck, Sekreterare
Chaterine Mattson, Propagandafröken

Till Revisor valdes Sten Hansson Bjerke och
till valberedning valdes Elisabet Jarvid

Medlemsavgiften fastställdes till 50 kronor för 2013 och det är alltså
dags att betala den för oss alla.

För att föreningen ska hålla ett uppdaterat medlemsregister ber vi därför
er alla att gå in på http://kusk.be/bli-medlem och fylla i era
personupgifter och betala in medlemsavgiften 50 kr till det PlusGirokonto
som står i det mail ni får när ni fyllt i era uppgifter.

Årsmötet beslutade även att vi håller lite hårdare på att betala
medlemsavgift då det är många som drar sig för att betala den, så efter
tre besök ska avgiften vara betald, samt att medlemsavgiften måste vara
betald för att få låna spel av föreningen.