Under årsmötet den 19/1-14 bestämmes följande:

1. Medlemmar över 26 år har möjligheten att bli stödmedlemmar istället för medlem.

2. Nya styrelsen:

Chaterine Mattsson - Ordförande
Örjan Almén - Kassör
Oskar Sibeck - Sekreterare
Emma Andersson Happe - Pr-ansvarig

/KUSKs styrelse

Härmed kallas till årsmöte för Karlstads Universitets SpelKlubb KUSK

Årsmöte hålls den 19 januari kl 12:00 i sal 12B258 på Karlstads universitet

På mötet kommer stadgeändring att behandlas.

Förslag på dagordning

Årsmötet idag beslutade att 2013 års styrelse består av:

Peter Andersson, Ordförande
Örjan Almén, Kassör
Oskar Sibeck, Sekreterare
Chaterine Mattson, Propagandafröken

Till Revisor valdes Sten Hansson Bjerke och
till valberedning valdes Elisabet Jarvid

Medlemsavgiften fastställdes till 50 kronor för 2013 och det är alltså
dags att betala den för oss alla.

Det är nytt år och dags för nytt årsmöte.
Tid: 20 januari 2013 kl 12:00 (speldag!)
Plats: Karlstads universitet, sal 12B258

Kallade: Samtliga medlemmar

Under vårt öppet hus-evenemang helgen 3-4 november hälsade NWT på för ett litet reportage om oss och våra aktiviteter:

Här kan du läsa artikeln: http://www.nwt.se/karlstad/article1196066.ece

Sidor