KUSK Ungdom

KUSK Ungdom är en ungdomsavdelning av KUSK, för alla i åldrarna 6-26 som är intresserade av brädspel. Vi håller spelkvällar och speldagar tillsammans med huvudföreningen.